Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге осигурања имовине и каско осигурање возила, која је обликована у партије: Партија 1 – услуга осигурања имовине и Партија 2 – услуга каско осигурања возила (јавна набавка  бр. 20/2017)

Позив за подношење понуда_08.08.2017

Конкурсна документација_08.08.2017

Одлука о додели уговора_18.08.2017

Обавештење о закљученом уговору Партија 1 – 04.09.2017

Обавештење о закљученом уговору Партија 2 – 12.09.2017

Уговор Партија 1

Уговор Партија 2

Извештај о реализацији – Партија 1

Извештај о реализацији – Партија 2