Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге организовања културно-едукативних програма и програма социјализације за старије особе са територије Градске општине Звездара (јавна набавка  бр. 25/2017)