Градска општина Звездара ће и ове године наградити ученике основних и средњих школа који су освојили прву, другу и/или трећу награду на републичким и међународним такмичењима која се налазе у Календару такмичења и смотри Министарства просвете, науке и технолошког развоја у школској 2020/2021. години, као и њихове наставнике-менторе.

Веће Градске општине Звездара је на седници одржаној 22.09.2021. године, донело Закључак о критеријумима за награђивање, врсти и обиму награде за ученике који су освојили прву, другу и/или трећу награду на републичким и међународним такмичењима која се налазе у Календару такмичења и смотри Министарства просвете, науке и технолошког развоја и њихове наставнике-менторе, бр. XI бр. 06-46/21, у складу са Одлуком о награђивању ученика и њихових наставника-ментора из буџета Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“, бр. 15/15) и Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2021. годину („Службени лист града Београда“ број 146/20 и 15/21).

На основу званичних обавештења добијених од директора основних и средњих школа које имају седиште на територији Градске општине Звездара, на појединачним републичким такмичењима је освојено укупно 86 наградa, и то: I место освојило је 20 ученика, II место 27 ученика, а III место 19 ученика; екипне награде освојило је 20 ученика. Ученике је за такмичење припремало 52 наставника ментора.

Ученици ће, у категорији индивидуалних такмичења, бити награђени новчаном наградом, и то:

  1. За освојено прво место 13.000,00 динара
  2. За освојено друго место 11.000,00 динара
  3. За освојено треће место 10.000,00 динара

У категорији екипних такмичења, сви ученици, чланови екипа који су освојили, прву, другу или трећу републичку награду, биће награђени јединственом новчаном наградом, у вредности од 5.000,00 динара.

Наставници-ментори ученика који су освојили прву, другу и/или трећу награду на републичком или међународном такмичењу биће награђени новчаном наградом, у нето вредности од 10.000,00 динара, за допринос унапређењу образовно васпитног рада у звездарским школама и стварање подстицајних услова за развој деце и младих. Наставницима се додељује јединствена новчана награда, без обзира на број ученика којима су били ментори.

Свечана додела награда ученицима и наставницима ће се организовати у склопу обележавања Дана општине. У прилогу се налази Закључак Већа и Решење председника о додели средстава.

Закључак Већа

Решење председника ГО Звездара