На 54. седници Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда, одржаној 10.7.2020. на тему спречавања, сузбијања и гашења епидемије вируса COVID19 донета је Наредба:

На основу Закључка Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID19 одређују се посебне мере заштите становништва од заразне болести COVID19:

а) организована окупљања на јавним просторима (прославе, манифестације, спортски догађаји, политички скупови и сл.), у затвореном или на отвореном, дозвољена су само када се окупља највише 10 особа, при чему растојање између окупљених треба да буде најмање 1,5 метара. Ограничење се не односи на рад привредних субјеката које не пружају услуге становништву, као и на рад државних огана и јавних служби

б) ограничава се радно време угоститељских објеката без баште и ноћних клубова, тако да неће радити од 21 часа до 6 часова следећег дана

в) ограничава се радно време угоститељских објеката који имају башту тако да неће пружати услуге у затвореном делу објекта од 21 часа, а у отвореном делу (башта) од 23 часа до 6 часова наредног дана

г) ограничава се радно време продавница, тржних центара и других објеката у којима се продаје роба и врше услуге, тако да неће радити од 21 часа до 6 часова наредног дана. На улазу мора бити истакнуто обавештење о квадратури објекта и о броју лица која истовремено могу боравити у њему. Ограничење се не односи на апотеке и бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива.

д) обавезно је ношење заштитних маски у свим јавним затвореним просторима (објектима)

ђ) у јавном градском и приградском превозу, као и у међуградском превозу обавезно је ношење заштитних маски

е) у свим јавним затвореним просторима (објектима) , као и у свим продавницама, угоститељским објектима, баштама угоститељских објеката и другим објектима где се врши продаја робе и пружање услуга ограничава се број лица која ту могу бити истовремено присутна тако да на свака 4 метра може бити присутно једно лице. На улазу у објекат односно башту угоститељског објекта мора бити истакнута површина и број лица која могу истовремено бити присутна. Ограничење се не односи на рад привредних субјеката који не пружају услуге становништву.

Наредба ступа на снагу одмах.