Наставак јавне седнице у вези са Нацртом плана детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје од Улице господара Вучића до улице Мите Ружића и Мис Ирбијеве, блокови Д1-Д3, Д21, Д22, Д27-35 одржаће се 5.новембра 2015. у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену), са почетком у 13 сати.

Обавештење о наставку јавне седнице, у вези са предметним Нацртом плана биће изложено и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери“.