У оквиру програма едукације Start up центра Звездара, одржана је обука Порески консалтинг за предузетнике и правна лица. Обука је одржана у скупштинској сали ГО звездара, Булевар краља Александра 77. Едукације је држао проф. др Петар Бојовић. Полазници су незапослени, студенти завршних година и други заинтересовани за едукацију. Обуци је присуствовало 66 полазника.

Општина Звездара је још пре неколико година помогла оснивање Start up центра Звездара са намером да се заинтересованима са Звездаре омогући да на једном месту добију све потребне информације, али и са намером да се на оваквим едукацијама упознају са свим оним што је важно за започињање сопственог посла и са могућностима које имају. Као што је јавности већ познато, Општина Звездара има Канцеларију Start up центар у Управној згради, Булевар краља Александра 77, где почетници у бизнису могу добити одговоре на сва питања која их муче.

Канцеларија Start up центра сваког радног дана од 9 до 12 часова је на услузи свим заинтересованим предузетницима са oпштине Звездара у пружању потребних информација, помоћи у тумачењу или примени законских и пореских прописа, помоћи у попуњавању докумената за регистрацију, писању бизнис плана и свему ономе што реално може да се обезбеди коришћењем ресурса Градске општине Звездара, Општег удружења предузетника општине Звездара, као и Привредне коморе Београда и Националне службе за запошљавање.

Све услуге су бесплатне. Информације се могу добити и путем телефона на број 3405-954.

Осим тога, Канцеларија организује редовне обуке које дају одговоре на питања: како направити бизнис план, како водити књиговодство и рачуноводство, како сачинити финансијски извештај, затим питања из области пореских прописа.

Обуке се организују у оквиру програма едукације Start up центра Звездара који финансира Град Београд – Секретаријат за привреду.