Десету годину заредом, ГО Звездара реализује процедуру конкурса којим се из Фонда Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“ додељује новчана помоћ деци и младима без родитељског старања са пребивалиштем на подручју општине Звездара, а који се налазе на активној евиденцији Градског центра за социјални рад у Београду-Одељење Звездара.

 

У 2022. години за ову помоћ деце и младих са Звездаре предвиђено је укупно 300.000,00 динара. Помоћ ће бити додељена у истим појединачним износима у зависности од броја пријављене деце и младих. Тиме се поштује воља задужбинара др Ивана Шеговића и његове супруге др Јелисавете да се из фонда Задужбине помажу деца без родитељског старања са територије Градске општине Звездара. Прикупљање, проверу, обраду и процену поднетих пријава и пратеће документације, као и давање предлога за доделу једнократне помоћи реализује Одбор за новчану помоћ деци у складу са Статутом Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“ донетом 2. фебруара 2016.године. Резултати конкурса о додели финансијске помоћи деце и младима из фонда Задужбине Шеговић биће објављени на огласној табли Градског центра за социјални рад у Београду-Одељење Звездара као и на сајту Општине.

 

Рок за подношење пријава је 3.октобар 2022.године које се са потребном документацијом предају на писарници Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77. Новчану помоћ деци и младима и њиховим старатељима уручиће представници Задужбине и Градске општине Звездара на Дан општине- 16.октобра.

Конкурс 2022.