Нови веб сајт Дирекције за јавни превоз града Београда www.bgprevoz.rs нуди велики број корисних информација: планиране измене линија ЈГП, тарифне зоне, списак линија и друге битне информације.

На сајту су истакнути предлози за измене појединих линија јавног градског превоза и списак предложених измена, а у току је и гласање грађана за избор боје аутобуса јавног градског превоза.

У будућој фази развоја сајта, грађанима ће бити омогућено да упућују предлоге и примедбе на измене линија јавног градског превоза, као и притужбе и сугестије на функционисање јавног градског превоза (ГСП-а и приватних превозника), као што су: поштовање реда вожње, чистоћа, обележеност, климатизација, исправност и комфор возила и рад саобраћајног особља.