Одлуке

strelica

Коначне листе за доделу помоћи  интерно расељеним лицима и повратницимаса територије ГO Звездара

у виду доделе опреме и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности, пројекат финансиран од стране ЕУ Комисија за...

14.02.2020.

ВИШЕ vise

Обавештење о раном јавном увиду

Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за...

05.02.2020.

ВИШЕ vise

Јавни увид

Нацрт Плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж, Градске општине Вождовац и Звездара изложен је на јавни увид у згради Градске...

04.02.2020.

ВИШЕ vise

Коначне ранг листе за доделу пакета грађевинског материјала за ИРЛ и повратнике

Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица, на пројекту „Бољи услови...

30.01.2020.

ВИШЕ vise

Годишњи план расписивања јавних конкурса ГО Звездара у 2020. години

У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који...

28.01.2020.

ВИШЕ vise

Прелиминарне листе за доделу помоћи  интерно расељеним лицима и повратницима са територије ГО Звездара

у виду доделе опреме и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности, пројекат финансиран од стране ЕУ. Комисија за...

27.01.2020.

ВИШЕ vise

Одлука и Предлог одлуке о одобравању финансирања годишњих програма спортских организација

Комисија за оцену програма у области спорта је 31. децембра 2019. године обавестила представнике спортских организација о усвојеном Предлогу одлуке...

14.01.2020.

ВИШЕ vise

Предлог одлуке о одобравању финансирања годишњих програма спортских организација

Комисије за оцену програма из области спорта донела је Предлог oдлуке о одобравању финансирања годишњих програма спортских организација, који се...

31.12.2019.

ВИШЕ vise

Скупштина ГО Звездара донела Одлуку о одржавању чистоће на територији месних заједница „Велики Мокри Луг” и „Мали Мокри Луг”

Скупштина Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине, је на седници одржаној 17. децембра 2019. године, донела...

20.12.2019.

ВИШЕ vise

Скупштина ГО Звездара покренула иницијативу да парк у Миријеву буде назван по Теодору Јанковићу-Миријевском

Скупштина Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине, је на седници одржаној 17. децембра 2019. године, на...

19.12.2019.

ВИШЕ vise