Odluke

strelica

Odluka i Predlog odluke o odobravanju finansiranja godišnjih programa sportskih organizacija

Komisija za ocenu programa u oblasti sporta je 31. decembra 2019. godine obavestila predstavnike sportskih organizacija o usvojenom Predlogu odluke...

14.01.2020.

VIŠE vise

Predlog odluke o odobravanju finansiranja godišnjih programa sportskih organizacija

Komisije za ocenu programa iz oblasti sporta donela je Predlog odluke o odobravanju finansiranja godišnjih programa sportskih organizacija, koji se...

31.12.2019.

VIŠE vise

Skupština GO Zvezdara donela Odluku o održavanju čistoće na teritoriji mesnih zajednica „Veliki Mokri Lug” i „Mali Mokri Lug”

Skupština Gradske opštine Zvezdara, kojom je predsedavao Aleksandar Eror, predsednik Skupštine, je na sednici održanoj 17. decembra 2019. godine, donela...

20.12.2019.

VIŠE vise

Skupština GO Zvezdara pokrenula inicijativu da park u Mirijevu bude nazvan po Teodoru Jankoviću-Mirijevskom

Skupština Gradske opštine Zvezdara, kojom je predsedavao Aleksandar Eror, predsednik Skupštine, je na sednici održanoj 17. decembra 2019. godine, na...

19.12.2019.

VIŠE vise

Dvadeset šesta sednica Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Predsednik Skupštine Gradske opštine Zvezdara Aleksandar Eror zakazao je dvadeset šestu sednicu Skupštine za utorak, 17. decembra 2019, sa početkom...

11.12.2019.

VIŠE vise

Konačna rang lista korisnika za 25 jednokratnih novčanih pomoći

Nakon ojavljivanja Preliminarne rang liste korisnika, s obzirom da nije bilo prigovora u roku koji je određen za to, na...

28.11.2019.

VIŠE vise

Konačna rang lista korisnika 25 paketa pomoći u ogrevu

Nakon objavljivanja Preliminarne rang liste korisnika za dodelu pomoći u ogrevu, s obzirom da nije bilo prigovora u određenom roku,...

28.11.2019.

VIŠE vise

Preliminarna rang lista korisnika za dodelu 25 jednokratnih novčanih ppomoći

Nakon sprovedenog javnog poziva, razmatranja i bodovanja prispelih prijava, na predlog Komisije za izbegla i interno raseljena lica, Savet za...

20.11.2019.

VIŠE vise

Preliminarna rang lista korisnika za dodelu 25 paketa pomoći u ogrevu

Nakon sprovedenog javnog poziva, razmatranja i bodovanja prispelih prijava, na predlog Komisije za izbegla i interno raseljena lica, Savet za...

20.11.2019.

VIŠE vise

U Opštini Zvezdara potpisivanje ugovora o dodeli pomoći u građevinskom materijalu porodicama izbeglica

Potpisivanje ugovora o dodeli pomoći u građevinskom materijalu porodicama izbeglica sa teritorije opštine Zvezdara biće održano 21.11.2019. u 10 sati...

19.11.2019.

VIŠE vise