Одлуке

strelica

Обавештење о Јавном увиду

Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) – 1. фаза, од Панчевачког пута (стационажа км +0.00)...

November 27, 2018

ВИШЕ vise

Коначне ранг листе корисника за доделу 25 једнократних новчаних помоћи и 25 пакета помоћу у огреву

После спроведених јавних позива и објаве прелиминарних ранг листи ,на седници Савета за миграције одржаној 20.11.2018. године, на предлог Комисије,...

November 21, 2018

ВИШЕ vise

Одлука о додели седишта за бебе/децу за путничка возила

Савет за безбедност саобраћаја на путевима Градске општине Звездара на седници одржаној 15.11.2018. године донео је ОДЛУКУ о додели седишта...

November 16, 2018

ВИШЕ vise

Прелиминарне ранг листе за доделу новчане и помоћи у огреву

После спроведених јавних позива за једнократну новчану помоћ и помоћ у огреву избеглицама у статусу и интерно расељеним лицима, која...

November 13, 2018

ВИШЕ vise

Одлука и Решење о додели средстава за финансирање програма удружења – безбедност саобраћаја на путевима ГО Звездара

Савет ГО Звездара за безбедност саобраћаја на путевима на седници одржаној 6.11.2018. донео је Одлуку о додели средстава за финансирање...

November 7, 2018

ВИШЕ vise

Предлог одлуке о додели седишта за бебе/децу за путничка возила

Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима на седници одржаној 26.10.2018. године, разматрао  је Извештај комисије за праћење реализације...

October 26, 2018

ВИШЕ vise

Предлог одлуке о додели средстава за финансирање програма удружења – безбедност саобраћаја на путевима на подручју ГО Звездара

Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима, на седници одржаној 26.10.2018. године, разматрао  је Извештај комисије за праћење реализације програма...

October 26, 2018

ВИШЕ vise

Финансирање програма у области спорта

У складу са чланом 19. став 3, Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана...

October 26, 2018

ВИШЕ vise

Одржана шеснаеста седница Скупштине Градске општине Звездара

Шеснаеста седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине, одржана је у понедељак 1. октобра 2018....

October 1, 2018

ВИШЕ vise

Шеснаеста седница Скупштине Градске општине Звездара

Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је шеснаесту седницу Скупштине за понедељак 1. октобра 2018. године, са почетком...

September 28, 2018

ВИШЕ vise