Odluke

strelica

Predlog odluke o sufinansiranju godišnjih programa sportskih organizacija za 2019. godinu

Komisija za ocenu programa u oblasti sporta je pregledala dostavljene godišnje programe sportskih organizacija i škola. Dostavljeno je 18 godišnjih...

December 28, 2018

VIŠE vise

Na sednici Skupštine grada usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Beograda za 2019.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Beograda za 2019. godinu usvojen je na sednici Skupštine grada 21. decembra 2018. i objavljen...

December 28, 2018

VIŠE vise

Skupština Gradske opštine Zvezdara usvojila budžet za 2019. godinu

Na osamnaestoj sednici Skupštine Gradske opštine Zvezdara koja je održana u četvrtak, 27.12.2018, a kojom je predsedavao Aleksandar Eror, predsednik...

December 27, 2018

VIŠE vise

Osamnaesta sednica Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Predsednik Skupštine Gradske opštine Zvezdara Aleksandar Eror zakazao je osamnaestu sednicu Skupštine za četvrtak, 27.. decembar 2018. godine, sa početkom...

December 25, 2018

VIŠE vise

Rani javni uvid

Elaborat za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za izgradnju vodova 110 kv radi priključenja postrojenja za upravljanje otpadom u Vinči...

December 20, 2018

VIŠE vise

Održana sedamnaesta sednica Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Sedamnaesta sednica Skupštine Gradske opštine Zvezdara, kojom je predsedavao Aleksandar Eror, predsednik Skupštine, održana je u utorak 11. decembra 2018....

December 11, 2018

VIŠE vise

Sedamnaesta sednica Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Predsednik Skupštine Gradske opštine Zvezdara Aleksandar Eror zakazao je sedamnaestu sednicu Skupštine za utorak 11. decembar 2018. godine, sa početkom...

December 7, 2018

VIŠE vise

Odluka o izboru realizatora programa “Zvezdarijada 2018/2019”

Komisija za manifestacije Gradske opštine Zvezdara, imenovana Rešenjem predsednika Gradske opštine Zvezdara, broj 20-2-71 od 26.07.2017. godine, na osnovu člana 3. i člana...

December 3, 2018

VIŠE vise

Obaveštenje o Javnom uvidu

Nacrt izmena i dopuna Plana detaljne regulacije spoljne magistralne tangente (SMT) – 1. faza, od Pančevačkog puta (stacionaža km +0.00)...

November 27, 2018

VIŠE vise

Konačne rang liste korisnika za dodelu 25 jednokratnih novčanih pomoći i 25 paketa pomoću u ogrevu

Posle sprovedenih javnih poziva i objave preliminarnih rang listi ,na sednici Saveta za migracije održanoj 20.11.2018. godine, na predlog Komisije,...

November 21, 2018

VIŠE vise