Odluke

strelica

Postavljen novi zamenik načelnika Uprave gradske opštine Zvezdara

Veće gradske opštine Zvezdara na svojoj 106. sednici održanoj dana 17. 6. 2019. godine donelo je rešenje o postavljenju Gorana...

19.06.2019.

VIŠE vise

Odluka i Rešenje o dodeli sredstava – udruženja građana

Komisija za izbor programa/projekata udruženja građana za 2019. godinu je na sednici održanoj 29.05.2019. godine usvojila Predlog odluke sa konačnim...

03.06.2019.

VIŠE vise

Predlog odluke sa konačnim rang listama –udruženja građana

Komisija za izbor programa/projekata udruženja građana za 2019. godinu je na 3. sednici, koja je održana 29.5.2019. godine usvojila Predlog...

30.05.2019.

VIŠE vise

Odluka i Predlog odluke o odobravanju finansiranja posebnih programa sportskih organizacija

Komisija za ocenu programa u oblasti sporta je, na sednicama održanim 12. i 16. aprila 2019. godine, razmatrala posebne programe...

18.04.2019.

VIŠE vise

Odluka Komisije o izboru projekata u oblasti kulture koji će se sufinasirati iz budžeta Gradske opštine Zvezdara u 2019. godini

Komisija za izbor projekata u oblasti kulture za 2019. godinu u sastavu:Violeta Filip, predsednik; Novak Radulović, član; Maja Kolundžija Zoroe,...

18.04.2019.

VIŠE vise

Za zamenika predsednika GO Zvezdara izabrana Violeta Filip

Na dvadeset prvoj sednici Skupštine Gradske opštine Zvezdara, kojom je predsedavao Aleksandar Eror, predsednik Skupštine GO Zvezdara, a koja je...

12.04.2019.

VIŠE vise

Dvadeset prva sednica Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Predsednik Skupštine Gradske opštine Zvezdara Aleksandar Eror zakazao je dvadeset prvu sednicu Skupštine za petak, 12. april 2019. godine, sa...

11.04.2019.

VIŠE vise

Izveštaj o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta

Na dvadesetoj sednica Skupštine Gradske opštine Zvezdara koja je održana u četvrtak, 4.aprila 2019. godine usvojen je Izveštaj o zadovoljavanju...

10.04.2019.

VIŠE vise

Odluka i Predlog odluke o odobravanju finansiranja godišnjih programa sportskih organizacija

Predsednik GO Zvezdara doneo je Odluku o odobravanju finansiranja godišnjih programa sportskih organizacija, koji se sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine...

05.04.2019.

VIŠE vise

Skupština Gradske opštine Zvezdara usvojila Izveštaj o radu Uprave GO Zvezdara

Na dvadesetoj sednica Skupštine Gradske opštine Zvezdara, kojom je predsedavao Aleksandar Eror, predsednik Skupštine GO Zvezdara, a koja je održana...

04.04.2019.

VIŠE vise