Огласи, тендери и конкурси

strelica

Обавештење о раном јавном увиду

План детаљне регулације блока између улица Косте Нађа, Семјуела Бекета, Мирослава Крлеже и Пупинове у Миријеву, Градска општина Звездара изложен...

September 11, 2018

ВИШЕ vise

Јавна набавка добара: тонери

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: тонери...

September 10, 2018

ВИШЕ vise

Јавна набавка добара: пењач уз степенице – гусеничар

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку  добара: пењач...

September 10, 2018

ВИШЕ vise

Фото конкурс „Београд и Звездара у мом оку”

Организација Пријатељи деце Звездаре, под покровитељством Градске општине Звездара и Секретаријата за спорт и омладину, расписује Фото конкурс за младе...

September 7, 2018

ВИШЕ vise

Конкурс за чланове пројектног тима на ЕУ пројекту „ Бољи услови живота интерно расељених лица и повратника на Звездари “

Конкурс расписује Комисија за избор чланова пројектног тима, на пројекту „ Бољи услови живота интерно расељених лица и повратника на...

August 28, 2018

ВИШЕ vise

Обавештење о јавном увиду

Нацрт плана генералне регулације система зелених површина Београда изложен је на јавни увид у згради Градске управе града Београда, у...

August 17, 2018

ВИШЕ vise

Обавештење о јавном увиду

Нацрт измене и допуне плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча“, Градска општина Гроцка, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног...

August 17, 2018

ВИШЕ vise

Обавештење о јавном увиду

Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и...

August 10, 2018

ВИШЕ vise

Јавна набавка услуге осигурања: услуга осигурања имовине и каско осигурање возила

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге осигурања која је...

August 3, 2018

ВИШЕ vise

Јавна набавка извођења позоришних представа у оквиру фестивала „Летњи позоришни дани на Олимпу“

Градска општина Звездара, у својству наручиоца покренула је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, за јавну набавку извођења позоришних...

July 31, 2018

ВИШЕ vise