Огласи, тендери и конкурси

strelica

Јавна набавка добара: грађевинског материјала за избеглице

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: грађевинског...

10.04.2018.

ВИШЕ vise

Обавештење о јавном увиду

Нацрт измена и допуна регионалног просторног плана административног подручја Града Београда, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на...

27.03.2018.

ВИШЕ vise

Обавештење о јавном увиду

Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације четири месне заједнице општина Звездара и Вождовац, насеље Падина, изложен је на јавни...

26.03.2018.

ВИШЕ vise

Јавна набавка услуге осигурања запослених

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге осигурања...

21.03.2018.

ВИШЕ vise

Конкурс за ученике/це основних и средњих школа за најволонтерску акцију на Звездари у 2018.

Одељење за друштвене делатности и Волонтерски сервис Звездаре, у складу са Стратешким планом развоја Градске општине Звездара 2015-2020. године, Локалним...

20.03.2018.

ВИШЕ vise

Јавна набавка одржавања информационог система „Хермес”

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге одржавања...

16.03.2018.

ВИШЕ vise

У сусрет „Моминим данима” 2018.

Књижевни клуб „Мала птица” ће и ове године организовати манифестацију „Момини дани”. Она ће бити посебно значајна јер ће бити...

15.03.2018.

ВИШЕ vise

Јавна набавка услуге израде техничке документације

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге израде...

14.03.2018.

ВИШЕ vise

Обавештење о јавном увиду

Нацрт плана детаљне регулације ретензије „Ласта“ и мокролушког кишног колектора од ретензије „Ласта“ до постојећег мокролушког кишног колектора у улици...

26.02.2018.

ВИШЕ vise

Обавештење о јавном увиду

Нацрт плана детаљне регулације између улица Матице српске, Раблеове и постојећих спортских терена, Градска општина Звездара, изложен је на јавни...

06.02.2018.

ВИШЕ vise