Огласи, тендери и конкурси

strelica

Решење председника о додели средстава из буџета ГО Звездара за 2018. годину за реализацију пројеката у области културе

Председник Градске општине Звездара је, у складу са Одлуком о критеријумима, мерилима и начину за избор пројеката у области културе...

14.05.2018.

ВИШЕ vise

Одлука и Предлог одлуке о одобравању финансирања годишњих програма спортских организација

Председник ГО Звездара донео је Одлуку о одобравању финансирања годишњих програма спортских организација који се суфинансирају из буџета Градске општине...

11.05.2018.

ВИШЕ vise

Набавка услуге одржавања софтвера за сервисни центар

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге одржавања...

11.05.2018.

ВИШЕ vise

Конкурс за упис деце у ПУ “Звездара”

ПУ “Звездара” објављује Конкурс за упис деце у вртић за радну 2018/2019. годину у периоду од 07.05.2018. до 18.05.2018. Текст...

27.04.2018.

ВИШЕ vise

Јавна набавка радова на текућем одржавању дела система за одвођење отпадних атмосферских вода у Улици 29. Новембра, Мали Мокри Луг

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку радова на текућем...

26.04.2018.

ВИШЕ vise

Јавна набавка услуге: мобилна телефонија

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге: мобилна...

26.04.2018.

ВИШЕ vise

Јавна набавка услуге одржавања информационог система “Хермес”

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге одржавања...

25.04.2018.

ВИШЕ vise

Обавештење о раном јавном увиду

Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Жабљачке и Бајдине, блокови е1 – е9,...

23.04.2018.

ВИШЕ vise

Јавна набавка добара: грађевинског материјала за избеглице

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: грађевинског...

10.04.2018.

ВИШЕ vise

Обавештење о јавном увиду

Нацрт измена и допуна регионалног просторног плана административног подручја Града Београда, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на...

27.03.2018.

ВИШЕ vise