Огласи, тендери и конкурси

strelica

Скупштина Градске општине Звездара, донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“

  На 7. седници одржаној 11.5.2017. године Скупштина Градске општине Звездара, донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор...

May 31, 2017

ВИШЕ vise

Јавна набавка услуге штампе и коричења

Градска општина Звездара у својству наручиоца покренула је под редним бројем 8/2017 јавну набавку мале вредности: услуга штампе и коричења...

May 30, 2017

ВИШЕ vise

Позив за учешће на манифестацији „Летњи позоришни дани на Олимпу”

Градска Општина Звездара објављује позив за учешће на манифестацији „Летњи позоришни дани на Олимпу“ која ће се одржати у августу...

May 19, 2017

ВИШЕ vise

Обавештење о раном јавном увиду

План детаљне регулације дела насеља Кумодраж, градске општине Вождовац и Звездара, изложен је на рани јавни увид у згради Градске...

May 16, 2017

ВИШЕ vise

Рани јавни увид у ПДР блокова између Прешевскe… Димитрија Tуцовића

План детаљне регулације блокова између улица: Прешевска, Велимира Рајића, Хаџи Мустафина, Шабачка, Димитрија Туцовића и Живојина Жујовића на Звездари, изложен...

May 4, 2017

ВИШЕ vise

Набавка мале вредности – набавка услуге: фиксна телефонија

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге: фиксна...

May 3, 2017

ВИШЕ vise

Конкурс Предшколске установе „Звездара” за упис деце у звездарске вртиће за 2017/18 годину

Предшколска установа „Звездара“ расписује КОНКУРС за упис деце у ПУ „Звездара“ за радну 2017/18. годину. Образац Захтева за упис са...

April 28, 2017

ВИШЕ vise

Набавка мале вредности – набавка услуге одржавања информационог система „Хермес”

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге одржавања...

April 28, 2017

ВИШЕ vise

Набавка мале вредности – набавка услуге: мобилна телефонија

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге: мобилна...

April 27, 2017

ВИШЕ vise

Обавештење о раном јавном увиду

Измена и допуна План детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију...

April 26, 2017

ВИШЕ vise