Огласи, тендери и конкурси

strelica

Набавка услуге организовања културно-едукативних програма и програма социјализације за старије особе са територије Градске општине Звездара

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге организовања...

19.09.2017.

ВИШЕ vise

Позив за достављање предлога програма за Звездаријаду

Градска општина Звездара упућује позив удружењима грађана и другим непрофитним организацијама, установама, организацијама и привредним субјектима у области културе  за...

12.09.2017.

ВИШЕ vise

План детаљне регулације дела подручја источно од Спољне магистралне тангенте (СМТ-а), Градске општине Звездара и Палилула

План детаљне регулације изложен је на рани јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул.27.марта бр.43-45, (сала 2...

07.09.2017.

ВИШЕ vise

Радови на замени столарије на одељењима КБЦ Звездара

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који за предмет има набавку радова на замени...

30.08.2017.

ВИШЕ vise

Набавка добара: тонери

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: тонери...

24.08.2017.

ВИШЕ vise

Јавна набавка број 19/2017: набавка радова рушења и демонтаже зграда и других објеката

Градска општина Звездара покренула је отворени поступак јавне набавке под редним бројем 19/2017: набавка радова рушења и демонтаже зграда и других...

15.08.2017.

ВИШЕ vise

Грађевински материјал за породице избеглица са територије Звездаре

Градска општина Звездара је, у сарадњи са Комесаријатом за избеглице, обезбедила средства за доделу грађевинског материјала породицама избеглица са територије...

14.08.2017.

ВИШЕ vise

Набавкa услуге осигурања имовине и каско осигурање возила

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге осигурања...

08.08.2017.

ВИШЕ vise

Набавка добара: хигијенска потрошна средства

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: хигијенска...

04.08.2017.

ВИШЕ vise

Набавка добара: тонери

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: тонери...

03.08.2017.

ВИШЕ vise