Огласи, тендери и конкурси

strelica

Јавна набавка извођења позоришних представа у оквиру фестивала “Летњи позоришни дани на Олимпу”

 Градска општина Звездара, у својству наручиоца покренула је преговарачки поступак без објављивања позива за јавну набавку извођења позоришних представа у оквиру...

28.07.2017.

ВИШЕ vise

Јавни конкурс

Веће Градске општине Звездара, на основу члана 56. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 и 101/16),...

17.07.2017.

ВИШЕ vise

Обавештење о раном јавном увиду  

Измена и допуна Плана детаљне регулације Спољне магистралне тангенте (СМТ) –  1 фаза, од Панчевачког пута (стационажа км 0+000) до...

14.07.2017.

ВИШЕ vise

Рани јавни увид

План детаљне регулације за подручје између Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП), Улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и Улице Љубице Луковић, Градска...

13.07.2017.

ВИШЕ vise

Обавештење о раном јавном увиду

План детаљне регулације дела блока уз улицу Грге Јанкеса у насељу Миријево, Градска општина Звездара, изложен је на рани јавни...

13.07.2017.

ВИШЕ vise

Јавни позив избеглицама у статусу и интерно расељеним лицима за доделу хуманитарних пакета хране

Повереништво за избеглице Градске општине Звездара, поступајући по упутству Комесаријата за избеглице Републике Србије упућује Јавни позив избеглицама у статусу и интерно расељеним...

13.07.2017.

ВИШЕ vise

Набавка добара: гориво

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: гориво...

11.07.2017.

ВИШЕ vise

Jавни позив удружењима грађана и другим непрофитним организацијама за реализацију Програма безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара

Председник Градске општине Звездара, дана 07. јула 2017. године, на основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број...

07.07.2017.

ВИШЕ vise

Решење о образовању конкурсне комисије за избор заменика начелника

Веће Градске општине Звездара на седници од 05.07.2017. године донело је Решење о образовању конкурсне комисије за избор заменика начелника...

06.07.2017.

ВИШЕ vise

Јавни позив за стручну праксу

Национална служба за запошљавање и Градска општина Звездара расписују Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2017. години.  ...

30.06.2017.

ВИШЕ vise