Огласи, тендери и конкурси

strelica

Обавештење о раном јавном увиду

Измена и допуна План детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију...

26.04.2017.

ВИШЕ vise

Обавештење о раном јавном увиду

План детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, Мокролушке нове и Кружног пута Падина, градске општине Вождовац и...

26.04.2017.

ВИШЕ vise

Набавка добара: електрична енергија

Градска општина Звездара је у својству наручиоца покренула поступак јавне набавке мале вредности под редним бројем 9/2017 набавка добара: електрична енергија...

25.04.2017.

ВИШЕ vise

Набавка добара: електрична енергија

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности под редним бројем 9/2017, који има за...

25.04.2017.

ВИШЕ vise

Конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана

Комисија за избор програма и пројеката удружења грађана, у складу са Одлуком усвојеном на седници одржаној 19.4.2017. године расписује Конкурс...

19.04.2017.

ВИШЕ vise

Јавни позив за подношење пријава пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика

Председник Градске општине Звездара објављује Јавни позив за подношење пријава пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика у основним и средњим...

19.04.2017.

ВИШЕ vise

Извештај са прелиминарном ранг листом – удружења грађана

Комисија за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана из буџета ГО Звездара за 2016. годину је на 6. седници, која је одржана...

14.03.2016.

ВИШЕ vise

Јавни позив за подношење пријава пројеката/програма у области бриге о младима

Председник Градске општине Звездара објављује Јавни позив за доделу средстава из буџета Градске општине Звездара за 2016. годину за програме/пројекте...

04.03.2016.

ВИШЕ vise

Извештај са прелиминарном ранг листом – удружења грађана

Комисија за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана из буџета ГО Звездара за 2016. годину је на 3. седници, која је одржана...

26.02.2016.

ВИШЕ vise

Јавна набавка радова рушења и уклањања објеката бр. 1/2015

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке број 1/2016 – набавка радова рушења и уклањања објеката....

25.02.2016.

ВИШЕ vise