Oglasi, tenderi i konkursi

strelica

Nabavka dobara: električna energija

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti pod rednim brojem 9/2017, koji ima za...

25.04.2017.

VIŠE vise

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata udruženja građana

Komisija za izbor programa i projekata udruženja građana, u skladu sa Odlukom usvojenom na sednici održanoj 19.4.2017. godine raspisuje Konkurs...

19.04.2017.

VIŠE vise

Javni poziv za podnošenje prijava projekata/programa u oblasti unapređenja bezbednosti učenika

Predsednik Gradske opštine Zvezdara objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava projekata/programa u oblasti unapređenja bezbednosti učenika u osnovnim i srednjim...

19.04.2017.

VIŠE vise

Izveštaj sa preliminarnom rang listom – udruženja građana

Komisija za sufinansiranje programa/projekata udruženja građana iz budžeta GO Zvezdara za 2016. godinu je na 6. sednici, koja je održana...

14.03.2016.

VIŠE vise

Javni poziv za podnošenje prijava projekata/programa u oblasti brige o mladima

Predsednik Gradske opštine Zvezdara objavljuje Javni poziv za dodelu sredstava iz budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2016. godinu za programe/projekte...

04.03.2016.

VIŠE vise

Izveštaj sa preliminarnom rang listom – udruženja građana

Komisija za sufinansiranje programa/projekata udruženja građana iz budžeta GO Zvezdara za 2016. godinu je na 3. sednici, koja je održana...

26.02.2016.

VIŠE vise

Javna nabavka radova rušenja i uklanjanja objekata br. 1/2015

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke broj 1/2016 – nabavka radova rušenja i uklanjanja objekata....

25.02.2016.

VIŠE vise

Javni poziv za realizaciju Programa bezbednosti saobraćaja na putevima

Predsednik Gradske opštine Zvezdara objavljuje javni poziv udruženjima građana i drugim neprofitnim organizacijama za realizaciju Programa opštinskog tela za koordinaciju...

22.02.2016.

VIŠE vise

Nabavka male vrednosti – nabavka usluge osiguranja zaposlenih

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku usluge osiguranja...

12.02.2016.

VIŠE vise

Konkurs za programe/projekte u oblasti unapređenja položaja romske populacije

Komisija za izbor programa/projekata udruženja građana Gradske opštine Zvezdara objavljuje Konkurs za sufinansiranje programa i projekata udruženja građana iz budžeta...

11.02.2016.

VIŠE vise