Огласи, тендери и конкурси

strelica

Јавна набавкa услуге организовања културно-едукативних програма и програма социјализације за старије особе са територије Градске општине Звездара

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку услуге организовања културно-едукативних...

21.02.2020.

ВИШЕ vise

Јавни позив за програм подршке младим Ромкињама са Звездаре при запошљавању

Међусекторски тим на пројекту „Корак до посла – подршка инклузији Ромкиња путем међусекторског партнерства на Звездари“, који финансира Европска унија,...

21.02.2020.

ВИШЕ vise

Јавна набавка радова на одржавању саобраћајних површина унутар стамбених блокова

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на одржавању...

14.02.2020.

ВИШЕ vise

Јавна набавка радова на одржавању и санацији некатегорисаних путева

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на одржавању...

14.02.2020.

ВИШЕ vise

Посебни програми у области спорта 2020

Градскa општине Звездара објављује Jавни позив за подношење предлога посебних програма у области спорта на територији Градске општине Звездара за...

31.01.2020.

ВИШЕ vise

Јавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за повратнике на Звездари, пројекат финансиран од стране ЕУ

Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања повратника (у даљем тексту: Комисија), формирана у...

30.01.2020.

ВИШЕ vise

Јавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за интерно расељена лица на Звездари, пројекат финансиран од стране ЕУ

Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица (у даљем тексту: Комисија),...

30.01.2020.

ВИШЕ vise

Јавни позив за услугу превоза особа са инвалидитетом са Звездаре

Комисија за превоз особа са инвалидитетом донела је Одлуку о расписивању годишњег јавног конкурса за коришћење бесплатног превоза особа са...

24.01.2020.

ВИШЕ vise

Јавна набавка радова на текућем одржавању делова система за одвођење отпадних атмосферских вода

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на текућем...

24.01.2020.

ВИШЕ vise

Јавна набавка добара: штампачи

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: штампачи...

17.01.2020.

ВИШЕ vise