Огласи, тендери и конкурси

strelica

Јавна набавка радова на адаптацији/енергетској санацији објекта и дворишта ОШ “1300 Каплара”, у улици Панчина број 1, Звездара, Београд

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на адаптацији/енергетској санацији...

July 3, 2019

ВИШЕ vise

Јавна набавка услуге чишћења објеката месних заједница Градске општине Звездара

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку услуге чишћења објеката...

June 27, 2019

ВИШЕ vise

Јавна набавка добара: електрична енергија

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: електрична...

June 27, 2019

ВИШЕ vise

Јавна набавка радова на замени фасадне столарије у оквиру објекта КБЦ “Звездара”

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак који за предмет има набавку радова на замени фасадне столарије...

June 17, 2019

ВИШЕ vise

Јавни позив за учешће на манифестацији „Летњи позоришни дани на Олимпу”

Градска Општина Звездара објављује позив за учешће на 12. манифестацији „Летњи позоришни дани на Олимпу“ која ће бити одржана у...

June 12, 2019

ВИШЕ vise

Набавка добара: канцеларијски материјал

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: канцеларијски...

June 3, 2019

ВИШЕ vise

Конкурс за ликовне радове „Звездара у срцу” 

Асоцијација за афирмацију културе (АСК) отворила је конкурс за ликовне радове са темом „Звездара у срцу” који се спроводи у...

May 29, 2019

ВИШЕ vise

Јавни позив за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица са територије ГО Звездара

Градска општина Звездара у среду 29.5.2019. расписује Јавни позив за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица са територије ГО Звездара....

May 29, 2019

ВИШЕ vise

Јавна набавкa радова на уређењу јавних површина – стазе, степеништа, платои, рампе и гелендери

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак који за предмет има набавку радова на уређењу јавних површина...

May 22, 2019

ВИШЕ vise

Јавна набавка радова на замени фасадне столарије у оквиру објекта КБЦ “Звездара”

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку радова на...

May 21, 2019

ВИШЕ vise