Огласи, тендери и конкурси

strelica

Јавна набавка услуге штампе и коричења

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге штампе...

20.11.2019.

ВИШЕ vise

У Општини Звездара потписивање уговора о додели помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица

Потписивање уговора о додели помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица са територије општине Звездара биће одржано 21.11.2019. у 10 сати...

19.11.2019.

ВИШЕ vise

Конкурс за доделу на коришћење пењача уз степенице тзв. гусеничара за кориснике у инвалидским колицима

Председник Градске општине Звездара је, на предлог Комисије за доделу на коришћење пењача уз степенице кориснику инвалидских колица са територије...

14.11.2019.

ВИШЕ vise

Јавна набавка радова на реконструкцији спортских терена на територији Градске општине Звездара

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на реконструкцији...

13.11.2019.

ВИШЕ vise

Јавна набавка услуге систематског прегледа запослених у Градској општини Звездара

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге систематског...

07.11.2019.

ВИШЕ vise

Јавна набавка грађевинско занатских радова на замени фасадне столарије на трећем спрату у оквиру објекта Полицијске станице „Звездара“, у ул. Милана Ракића 50а

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку грађевинског материјала...

07.11.2019.

ВИШЕ vise

Јавни позив за доделу помоћи  повратницима са територије ГО Звездара у виду доделе опреме и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности, пројекат финансиран од стране ЕУ

Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених доходовним активностима интерно расељених лица и повратника (у даљем тексту: Комисија), формирана...

06.11.2019.

ВИШЕ vise

Јавна набавка радова на одржавању и санацији некатегорисаних путева

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на одржавању...

06.11.2019.

ВИШЕ vise

Јавни позив за доделу помоћи  интерно расељеним лицима са територије ГО Звездара у виду доделе опреме и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности, пројекат финансиран од стране ЕУ

Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених доходовним активностима интерно расељених лица и повратника (у даљем тексту: Комисија), формирана...

06.11.2019.

ВИШЕ vise

Jавнa набавкa услуге извођења позоришних представа, у оквиру такмичарског програма 16. Дечијег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“ – страна позоришта

Предмет јавне набавке је услуга извођења позоришних представа, у оквиру такмичарског програма 16. Дечијег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“ – страна позоришта (ОРН: 79953000–9 – услуга организовања фестивала),...

22.10.2019.

ВИШЕ vise