- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Знаменитости


 
Списак непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту на подручју Градске оппштине Звездара
КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе:

НОВО ГРОБЉЕ, Рузвелтова 50
– Одлука о проглашењу: “Сл. лист града Београда”, бр. 16/87
– Културно добро од великог значаја, Одлука о утврђивању: “Сл. гласник СРС”, бр. 28/83


КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе:

АСТРОНОМСКА ОПСЕРВАТОРИЈА, Волгина 7
– Одлука о утврђивању: “Сл. гласник РС”, бр. 32/01
СПОМЕНИК ВУКУ КАРАЏИЋУ, угао Рузвелтове и Булевара краља Александра
– Решење Завода за заштиту споменика културе, бр. 3/17 од 22. 3. 1965.
ЦРКВА ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, Кајмакчаланска 55
– Одлука о утврђивању: “Сл. гласник РС”, бр. 108/2005
СТУДЕНТСКИ ДОМ КРАЉА АЛЕКСАНДРА I, Бул. краља Александра 75
Пројектанти Ђ. Коваљевски и В. Лукомски, подигнут 1926.
– Одлука о утврђивању: “Сл. гласник РС”, бр. 73/2007
ЦРКВА СВЕТОГ АНТУНА ПАДОВАНСКОГ, Брегалничка 14
– Одлука о утврђивању: “Сл. гласник РС”, бр. 29/2010

Археолошка налазишта:

АНТИЧКИ СИНГИДУНУМ, Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула, Звездара
– Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда, бр. 176/8 од 30. 6. 1964.


ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

Објекти сакралне архитектуре:

КАПЕЛА СВ. НИКОЛЕ, Ново гробље
Пројектант Светозар Ивачковић, подигнута 1893.
ЦРКВА СВ. ЛАЗАРА, XXI дивизије 33 Пројектант арх. Момир Коруновић, подигнута 1936.
ЦРКВА СВ. ПРОРОКА ИЛИЈЕ, Миријево
Подигнута 1833, припрата са звоником 1873.

Јавни споменици и спомен обележја:

КОСТУРНИЦА БРАНИЛАЦА БЕОГРАДА, Ново гробље
Аутор арх. Верховски, вајар Жика Лукић, откривена 1934.
ПАШИНА ЧЕСМА, Живка Давидовића испред броја 79
ТРЕЋЕПОЗИВАЧКА ЧЕСМА, Димитрија Туцовића наспрам броја 164

Целине:

Подручје уз БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА: Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Трг Николе Пашића, Влајковићева, Косовска, Таковска, Илије Гарашанина, Карнегијева, Краљице Марије, Булевар краља Александра, Голсвордијева до границе припадајућих катастарских парцела непарне стране Крунске улице до Кнеза Милоша (изузимајући припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, која је засебна целина).