- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Звездара у бројкама

 

 
Територија Општине Звездара простире се на површини од око 32 км2 (3.165 hа) или на 1% територије Града Београда.
 
Од укупне површине територије 1.793 hа је пољопривредно земљиште (од тога 1.423 hа чине оранице и баште, под воћњацима је 116 hа, под виноградима 44 hа, ливаде се простиру на 25 hа, а пашњаци на 185 hа). Поред тога, 4,1% територије Општине (131 hа) је шумско земљиште, а остало градско грађевинско земљиште.
 
Општина Звездара је подељена на 4 катастарске општине:
– КО Звездара
– КО Велики Мокри Луг
– КО Мали Мокри Луг
– КО Миријево
 
На Општини Звездара има 17 месних заједница: Стеван Синђелић, Булбулдер, Велики Мокри луг, Врачарско поље, Вуков споменик, Звездара, Зелено брдо, Липов лад, Војвода Путник, Мали Мокри луг, Миријево, Северни булевар, Славујев поток, Смедеревски ђерам, Ћирило и Методије, Ново Миријево, Војвода Мишић.
 
Становници Звездаре се могу снабдевати на 5 зелених пијаца од којих су највеће Ђерам пијаца и Цветкова пијаца.
 
Звездара има 14 основних и 9 средњих школа, 3 ученичка дома и 25 вртића.