Нацрт плана детаљне регулације за подручје између Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП-а) и улица Вељка Дугошевића, Панчине и Светог Николе, Градска општина Звездара изложен је на јавни увид у згради Градске управе Града Београда, у Ул.27.марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 22.4. до 27.5.2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 сати.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери“.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 сати, у згради Градске управе, у Ул. 27.марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда, биће одржана у згради Градске управе града Београда, у Ул. краљице Марије бр. 1 (сала на ХХ спрату), 20.6.2019. године у 13 сати.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр.1, најкасније до 27.5.2019. године.