Републички завод за статистику, на основу Закона о Попису становништва, домаћинстава и станова у 2011. години у Републици Србији („Службени гласник Републике Србије“, бр. 104/09 и 24/11) објавио је дана 04.08.2011. године у дневном листу „Данас“ Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче.

Општи услови за кандидате за пописиваче су:

– Држављанство Републике Србије;
– Да је лице пунолетно;
– Стечено најмање средње образовање;
– Читак рукопис;
– Добро познавање терена, односно становање на територији насеља за које се лице пријављује као кандидат за пописивача.

Заинтересовани кандидати се могу лично пријавити у периоду од понедељка 15.08. до петка 19.08.2011. године у времену од 08:00 до 20:00 часова на следећим пунктовима на територији општине Звездара:

ПУНКТ БР.1:

Управна зграда Градске општине Звездара у Београду, Булевар краља Александра бр. 77
Мала сала ГО Звездара на I спрату , Тел.011/ 3405-938

ПУНКТ БР.2:

МЗ „Ново Миријево“, у Београду, Ул. Миријевски венац бр. 18-20
Тел. 011/3427-329 и 3427-333

ПУНКТ БР.3:

МЗ „Велики Мокри Луг“, у Београду, Ул. Николе Груловића бр. 14
Тел. 011/3460-272

Детаљне информације о начину избора кандидата за пописиваче и о обавезама у Попису могу се видети на веб-сајту Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs или на адреси www.popis2011.stat.rs