Због очекиваног броја посетилаца и заинтересованих институција мења се место и време одржавања јавне седнице по обављеном јавном увиду у Нацрт плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину, која је била заказана за 12.10.2021. године, са почетком у 13 часова у згради Градске управе Града Београда, Улица Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату).

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда о предметном Нацрту плана, одржаће се 12.10.2021. године у 13.30 часова, у просторијама  Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6 (сала 9).