Елаборат за рани јавни увид поводом израде измена и допуна Плана детаљне регулацијеза насеље Мали Мокри Луг (фаза 1), за блок између Булевара краља Александра и улица Босанске, Хазарске и Нове А4 (Палих бораца), Градска општина Звездара, изложен је на рани јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул.27.марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 28.03.2022. године до 11.04.2022. године, сваког радног дана од 09 до 18 часова.

 

У току раног јавног увида, елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи.

 

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

 

Мишљења на предложена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, у Ул. краљице Марије бр.1, закључно са 11.04.2020. године.