1. Образац – 1 – изборна листа кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Звездара

2. Образац – 2 – овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Звездара

3. Образац – 3 – сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Звездара

4. Образац – 4 – изјава о прихватању кандидатуре за одборника

5. Образац – 5 – списак бирача који своји потписом подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Звездара

6. Образац – 6 – изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Звездара

Шаблон за проверу потписа – уз образац 5 – Еxцел фајл

Сви обрасци – ЗИП фајл