Обавештавамо грађане да је председник Градске општине Звездара Владан Јеремић, Решењем образовао Радну групу за израду нацрта Одлуке о финансирању трошкова учешћа ученика/ца основних и средњих школа на републичким и међународним такмичењима (у прилогу).

 

Актив директора основних школа је на састанку, одржаном 7. фебруара 2022. године, у Градској општини Звездара, покренуо иницијативу да се поред трошкова превоза ученика на републичка и међународна такмичења, из буџета Градске општине Звездара финансирају и трошкови смештаја ученика и наставника пратилаца. Републичка такмичења се, по правилу, организују у току преподнева широм Републике Србије, и због безбедности ученика, превоз до дестинације на којој се одржава републичко такмичење се организује претходног дана. Такође, након прегледања тестова, термини за улагање и разматрање жалби су у раним вечерњим сатима и захтевају присуство ученика и наставника.

 

Општински савет родитеља је, на седници одржаној 1. марта 2022. године, покренуо иницијативу да се скупштинском одлуком уреди финансирање трошкова смештаја и превоза ученика и наставника пратилаца из буџета Градске општине Звездара. Општински савет родитеља правни основ налази у статутарним надлежностима Општине у области образовања (члан 14. став 1. тачка 16. Статута ГО Звездара, Пречишћен текст („Службени лист града Београда“, бр. 124/2019). Радна група ће извршити анализу закона и других прописа у области образовања, и укључујући стручну јавност, припремити нацрт Одлуке.

 

Прилог:

Решење