Служба за катастар непокретности Звездара од понедељка, 8.7.2024. године почиње са радом на новој локацији и то у просторијама Градске општине Звездара у Булевару краља Александра бр. 77.

 

Радно време Службе за катастар непокретности Звездара је сваког радног дана од 7.30-15.30 часова, док су за пријем захтева грађана од 8 до 15 часова отворени шалтери 7 и 8  у просторијама писарнице ГО Звездара.

 

Циљ пресељења је већа ефикасност у сарадњи локалне самоуправе са Републичким геодетским заводом у погледу утврђивања права грађана и уписа права у регистру катастра непокретности. Поред тога, сарадња две институције ће бити још ефикаснија кроз сарадњу Одељења за имовинско-правне послове, грађевинске послове и Одељења за озакоњење објеката, геонформационе системе и информациионе технологије који утврђују право својине, са једне стране и Службе за катастар непокретности Звездара која врши упис утврђеног права у јединствени систем регистра права на непокретностима, а све у корист грађана Републике Србије.

 

Републички геодетски завод представља транспарентан, ефикасан и поуздан систем за управљање свим геопросторним подацима и подацима о непокретностима.