Председник ГО Звездара донео је Одлуку о oдобравању допуне годишњих програма Савеза за организовање школских спортских такмичења и ОШ „Павле Савић“ у 2021. години којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара, на основу Предлога Одлуке  коју је Комисија за оцену програма у области спорта донела на телефонској седници одржаној 24. децембра 2021. године.

У прилогу:

Одлука

Предлог одлуке