Председник ГО Звездара донео је Одлуку о одобравању посебних програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених посебних програма у 2021. години којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара, на основу Предлога Одлуке коју је Комисија за оцену програма у области спорта донела на седници одржаној 9. априла 2021. године.

 

У прилогу:

Одлука и Предлог одлуке -финансирање посебних програма спортских организација