Комисија за доделу средстава за реализацију програма/пројеката из области јавног здравља из буџета ГО Звездара за 2022. годину  је на седници одржаној 18.03.2022. године усвојила Предлог одлуке са коначном ранг листом, те је иста прослеђена председнику ГО Звездара како би донео одлуке о избору програма/пројеката удружења грађана, као и решењe о додели средстава. Председник је, 18.03.2022, донео Одлуку о избору програма и пројеката, као и Решење о додели средстава 18.03.2022. године.

 

У прилогу се налазе:

 

– Одлука о избору програма/пројеката који се подстичу средствима назначеним у Општем конкурсу за суфинансирање програма/пројеката из области јавног здравља из буџета Градске општине Звездара за 2022.

 

– Решење председника о додели средстава.

У прилогу се налази: