Председник Градске општине Звездара, на основу  члана 40. Статута Градске општине Звездара („Службени лист града Београда број 124/19- пречишћен текст), члана 45. Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“ бр. 24/2011), Програма унапређења социјалне заштите на територији Градске општине Звездара за период 2021-2023  XI бр. 06-29/20 који је усвојен на седници Скупштине 24.12.2020. године и предлога Комисије за доделу на коришћење пењача уз степенице тзв.гусеничара X Број: 5-1-36 од 06.06.2022. године, је донео ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ  НА КОРИШЋЕЊЕ ПЕЊАЧА УЗ СТЕПЕНИЦЕ ТЗВ. ГУСЕНИЧАРА

 

 

У прилогу:

Одлука о додели пењача уз степенице тзв. гусеничара