Комисија за избор пројеката у области културе за 2018. годину у саставу: Дана Гак, председник Комисије; Виолета Филип, члан; Маја Колунџија Зорое, члан; Драгана Станковић, члан и Бранка Пујић, члан (у даљем тексту: Комисија), формирана Решењем председника Градске општине Звездара број 020-2-21/3 од 8.2.2018. године, донела је Одлуку Х Број: 6-1-13 дана 3.5.2018. године, о избору 21 пројекта у области културе чија је реализација предвиђена у 2018, години, који ће се суфинансирати из буџета Градске општине Звездара.

На Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара, чија је реализација предвиђена у 2018. години стигла су укупно 32 предлога пројеката, од којих је Комисија разматрала 31 предлог, јер је од једног предлога подносилац пројекта одустао пре заседања Комисије.

У складу са условима Конкурса и критеријумима за оцењивање дефинисаним Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 105/16 и 112/17), Одлуком о критеријумима, мерилима и начину за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“, бр.72/2017), Стратешким планом развоја ГО Звездара 2015-2020 и Планом развоја културе ГО Звездара за 2018. годину, Комисија је за суфинансирање изабрала 21 пројекат.

На основу ове Одлуке председник ГО Звездара ће, у складу са Одлуком о критеријумима, мерилима и начину за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“, бр.72/2017), донети Решење о додели средстава и закључити појединачне уговоре са носиоцима пројеката.

Одлука у прилогу:Odluka