Комисија за манифестације Градске општине Звездара, именована Решењем председника Градске општине Звездара, број 20-2-71 од 30.05.2019. године, на основу члана 3. и члана 5. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину Звездара (“Службени лист града Београда“, бр. 15/2015) и Програма и правила манифестације Фестивал културе младих „Звездаријада“, XI број 06-25/16, је на телефонској седници одржаној 3.9.2019. године донела Одлуку о избору реализатора програмских активности у оквиру Звездаријаде фестивала културе младих у току школске 2019/2020. године..

Програмске активности у оквиру Звездаријаде, фестивала културе младих, током школске 2019/2020. реализоваће:

  1. Књижевност – стваралаштво – Звездарске колумне – Удружење „Ризница речи“
  2. Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) – Први глас Звездаре, поп-рок концерт – Агенција за пословне активности Jimny
  3. Кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво – Документарни филм – „Хипнополис“ д.о.о.
  4. Позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација) – Пан позориште

Одлука са детаљним образложењем се може преузети у прилогу.

Одлука Звездаријада 2019-2020

Уговори-Звездаријада