Председник Градске општине Звездара донео је Одлуку о избору социо-хуманитарних програма/пројеката који ће бити суфинансирани из буџета Градске општине Звездара у 2023. години.

 

Одлука ступа на снагу даном објављивања.

 

На основу ове Одлуке биће закључени појединачни уговори са носиоцима пројекта.

 

Одлука се објављује на званичној интернет страници Градске општине Звездара, Порталу е-Управа и на огласној табли Градске општине Звездара.

 

 

Одлука о избору суфинансирања социо-хуманитарних програма удружења у 2023. години