Председник Градске општине Звездара је усвојио Предлог одлуке Комисије за оцену програма у области спорта и донео Одлуку о одобравању финансирања годишњих програма спортских организација након ребаланса буџета Градске општине Звездара.

Спортске организације су конкурисале по позиву објављеном 3. новембра 2016. године. Подносилац програма који сматра да испуњава утврђене услове и критеријуме, а програм му није одобрен, може на Одлуку о одобравању финансирања годишњих програма спортских организација поднети приговор Комисији у року од три дана од дана достављања Одлуке. Одлука о одобравању финансирања годишњих програма спортских организација се налази у прилогу.

Одлука о одобравању финансирања