Председник Градске општине Звездара је дана 2.4.2019. године, на основу овлашћења из члана 40. Статута Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“ бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13, 40/15 и 132/16) и  Предлога одлуке Комисије за избор и праћење реализације пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика у основним и средњим школама на територији Градске општине Звездара Х Број: 402-1-9/2019 од 27.03.2019. године, након истека рока за приговор у коме није било ниједног приговора, донео ОДЛУКУ о одобравању средстава за реализацију пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика у основним и средњим школама на територији Градске општине Звездара.

На основу ове Одлуке за сваку школу појединачно ће бити донет Закључак о додели средстава.

Школе су у обавези да одобрене пројекте реализују до краја буџетске године.

Одлука је у прилогу.

Одлука о одобравању средстава за реализацију пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика у основним и средњим школама на територији Градске општине Звездара