Председник Градске општине Звездара донео је одлуку о трансферу финансијских средстава за текуће одржавање школских објеката и опреме. Финансијска средства намењена су Основним школама које имају седиште на територији Општине Звездара у укупном износу од 3.302.000,00 динара, односно по школи у износу од 235.857,14 динара.

 

Одлука