Други округли сто о запошљавању Ромкиња, са 10 присутних послодаваца и представницима институција и цивилних организација које се баве ромским питањима, одржжан је у четвртак 27.2.2020. године у просторијама Привредне коморе Београда. Скуп је поздравила заменик председника ГО Звездара Виолета Филип, а  у име Привредне коморе Београда присутне је поздравио мр Жељко Стевановић.

Заменик председника ГО Звездара Виолета Филип је рекла да јој је драго што присзствује овом скупу у име Општине Звездара која је водећа, ако не и једина у овом тренутку, београдска општина која посебну подршку даје инклузији Ромкиња путем међусекторског партнерства. Најбољи пример је реализација пројекта „Корак до посла” који је финансиран од стране ЕУ,  чији је концепт економско оснаживање Ромкиња, са једне, и сензибилизација послодаваца са друге стране.

Виолета Филип је истакла да је Звездара једна од укупно 4 београдске општине која издваја средства за финансирање и суфинансирање мера активне политике запошљавања и апсолутни је лидер по висини издвојених средстава. Такође, Локалним акционим планом запошљавања утврђује се план активности, приоритети и мере за подстицај запослености на територији општине. Од значајнијих мера ГО Звездара, у сарадњи са НСЗ, реализује и јавне радове где, такође, даје предност Ромима и женама, као посебним категоријама теже запошљивих лица; а организују се и обуке за покретање сопственог посла, а једном годишње се одржава и Сајам запошљавања.

Што се самог пројекта тиче „од велике важности је одржавање овог скупа како бисмо заједно разменили информације и искуства о проблемима са којима се сусрећемо, али и олакшицама приликом запошљавања рањивих друштвених група становништва.”- рекла је Виолета Филип.

На скупу су, уз учешће десетак послодаваца, размотрене субвенције од стране Националне службе за запошљавање, као и подршка од стране Пореске управе за запошљавање рањивих група, какве Ромкиње свакако јесу.

Представници послодаваца истакли су да им је значајно да се умреже међусобно, али и са државним институцијама и ромским удружењима, јер имају потребу за радном снагом и желе да инвестирају у обуке Ромкиња да овладају потребним занатима. Присутни представници салона лепоте и фирми које се баве пружањем физиотерапеутских услуга  нагласили су да су учествовали у неким пројектима широм Србије и да су искуства у обуци и запошљавању Ромкиња врло добра. Нагласили су да има вредних Ромкиња и да увек треба узети у обзир да им је потребна стална подршка, да би имале самопоуздања да савладају патријархални утицај средине у којој живе.

Представница удружења „Форум Рома Србије“ је, пак, навела примере дискриминације са којима се и она лично сусрела приликом тражења посла, те су се сви учесници сложили да томе треба стати на пут управо активном подршком запошљавању и разбијању предрасуда.

Организатори округлог стола (међусекторски тим на пројекту) најавили су радионице са најмање 50 послодаваца, које имају за циљ њихову сензибилизацију за запошљавањем Ромкиња, уз информисање о субвенцијама приликом њиховог запошљавања. Предвиђено је и отварање посебне телефонске линије за подршку послодавцима и Ромкињама, за лакше запошљавање и коришћење подстицајних средстава.

Округли сто са послодавцима је део пројекта „Корак до посла – подршка инклузији Ромкиња путем међусекторског партнерства на Звездари“ који спроводи Градска општина Звездара у партнерству са удружењем „Центар за реинтеграцију и активизам Београд“. Пројекат финансира Европска унија, а суфинансира Градска општина Звездара, и његова укупна вредност је oко 65.000 евра. Пројекат се реализује годину дана, до септембра 2020. године.