„Центар за реинтеграцију и активизам Београд” у оквиру пројекта „Растимо заједно“ реализовао је округли сто у Великој сали Градске општине Звездара као завршну активност која треба да обједини остварене резултате и препоруке пројекта и, посебно – иницирарање нових акција на основу препорука заинтересованих страна током пројектних активности као и изнетих предлога социјалих партнера који су активно учествовали на округлом столу. На скупу су учествовали представници Градске општине Звездара, Градског центра за социјални рад у Београду- Одељења Звездара, Основне школе за образовање одраслих „Браћа Стаменковић“, звездарских основних школа, Дома здравља Звездара, цивилног сектора и других заинтересованих страна.

 

Присутне је на почетку рада поздравила Драгана Ђурић, заменица председника Градске општине Звездара, нагласивши своје задовољство што ГО Звездара подржава пројекте, као што је овај „Растимо заједно“ који има за циљ оснаживање породице и подршку у родитељству која је данас преко потребна. „Ваша лична и професионална искуства ће нам помоћи да формулишемо нове идеје које ће нам убудуће користити каоко бисмо још више оснажили ромску породицу на путу одрастања, а посебно кад је у питању укључивање Рома и Ромкиња у социјални живот и у образовање“, истакла је Ђурићева.

 

Санела Барјактаревић, представница Немачке развојне агенције (ГИЗ) захвалила се Општини Звездара на континуитету у подршци коју пружа пројектним активностима који доносе бољитак за ромску заједницу.

 

Бранкица Тарбук Јанковић, из Центра за реинтеграцију и активизам Београд (ЦРА) је представила кључне активности пројекта, реализовано истраживање о потребама ромске популације, фокус групе и низа едукација и радионица којима

су били обухваћени родитељи ромске деце основно и средњешколског узраста. Пројекат је настојао да унапреди употребу ресурса у заједници успостављањем Тима за подршку ромским родитељима у образовном процесу а што је у директној корелацији са недостајућем развоју социјалних услуга у заједници.

 

Бранко Митровић, педагошки асистент и модератор округлог стола, истакао је да су током пројекта доминирали отвореност, поверење и висок степен ромских

родитеља да науче нешто ново и за себе и своју децу.

 

Радмила Урошевић, шеф Одсека за социјалну заштиту, рекла је да је за Општину важно што је пројекат „Растимо заједно“ у директној корелацији са циљевима стратешког документа „Локалног акционог плана за унапређење положаја ромске популације за период 2021-2023.године“ будући да се бави кључним компонентама образовањем и социјализацијом ромске популације као и да су у мапирање приоритетних потреба ромских родитеља и њихове деце укључени управо они којих се овај проблем и оптимална решења тичу.

 

Пројекат је подржан од стране Програма „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ који се спроводи у оквиру Немачке развојне сарадње коју реализује Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ, у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог.