Четрнаеста седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, одржана је данас у Скупштинској сали Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77.

 

На седници Скупштине је донето Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Звездара Виолети Филип, ту   функцију  од сада ће обављати Михајло Мазић.

 

Звездарска Скупштина је усвојила и Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар – јун 2022. године, Одлуку о измени одлуке о употреби имена, грба и заставе Градске општине Звездара, Одлуку о верификацији правилника о суфинансирању пројеката смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора на територији Градске општине Звездара, Одлуку о верификацији правилника о изменама и допунама правилника о суфинансирању пројеката смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора на територији Градске општине Звездара, Решење о измени решења о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију Градске оппштине Звездара.

На седници су усвојени Извештај о раду и реализацији годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ за период 01.01. – 30.06. 2022. године бр. 430 од 21.07.2022. године усвојен одлуком надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ бр. 443-3 од 27.07.2022. године, Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звздара за 2021. годину, Решење о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора бр. 492-2 од 05.09.2022. године Јавног предузећа Спортски центар „Олимп- Звездара“ за закључење уговора о „Овердрафт“ краткорочном кредиту за текућу ликвидност и Решење о давању сагласности на употребу имена Градске општине Звездара у називу спортског удружења Спортско боксерско удружење „Звездара Олимп“, Вјекослава Ковача, бр. 1.

 

По скраћеном поступку је усвојено Решење о измени решења о избору председника Скупштине Градске општине Звездара, Решење о престанку мандата директору Јавног предузећа Спортски центар „Олимп- Звездара“ Славиши Дамјановићу, уместо њега ту функцију ће обављати Иван Јовановић.