Четрнаеста седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине, одржана је у четвртак, 31.5.2018. године.

На седници су усвојени Извештај Административно-мандатне комисије за потврђивање мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара, Одлука о усвајању годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара“ у ликвидацији, за период од 1.1.2017 – 31.12.2017. године, као и Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп-Звездара“.

Звездарска Скупштина је усвојила и Решење о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара.