Друга  седница Савета за здравље Градске општине Звездара одржана је у присуству чланова Савета:  прим. др Војислав Лекић, председник Савета,прим. др Драгана Трифуновић Балановић, др Снежана Милановић, Немања Антонијевић руководилац Центра за социјални рад Звездара, Оливера Радић Вукићевић, Биљана Пантелић, Снежана Перовић,  начелник Полицијске станице Звездара Драгомир Тописаровић,  др Гордана Белемарић, мр Мила Тодоровић, председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, члан Већа ГО Звездара Гордана Мишев  и члан Већа ГО Звездара Душан Игњатовић и Синиша Маринковић.

На Седници је разговарано о формирању радне групе за израду Плана јавног здравља 2021-2026, као и о стању јавног здравља на територији  Градске општине Звездара у периоду 15.3 – 15.9.2020. у вези са епидемијом COVID 19. Поред овога, чланови Савета су разговарали и о сарадњи ГО Звездара са СКГО у области јавног здравља.

Савет за здравље ГО Звездара је донео одлуку да се накнадно формира радна група за израду Плана јавног здравља 2020-2026, тј. онда када се добију инструкције од Сталне конференције градова и општина (СКГО).

Председник Скупштине Градске општине Звездара и члан Савета Александар Ерор захвалио се свима који су дали свој допринос  да се изборимо са новом ситуацијом изазваном вирусом  COVID19 и предложио да сви чланови Савета доставе кратак извештај о раду за период од 15.3. до краја године у писаној форми, како би могао да се уврсти у годишњи извештај о раду Савета за здравље за 2020. годину, а који би био разматран на седници Скупштине општине Звездара.

Седници Савета су присуствовали и чланови Већа ГО Звездара Станкo Радовановић и Мирослав Лазић и шеф Одсека за социјалну заштиту ГО Звездара Радмилa Урошевић, која је члановима Савета пренела информацију да се сарадња са СКГО наставља и да предстоје обуке везане за јавно здравље, као и да ћемо добити ментора који ће бити члан радне групе за израду Плана и свих других активности.