На двадесет другој седници Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, а која је одржана у понедељак, 17.6.2019. усвојена је Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета ГО Звездара за 2018. годину и Одлука о ребалансу буџета ГО Звездара за 2019. годину.

На седници је усвојена и Одлука о утврђивању Великог Мокрог Луга и Малог Мокрог Луга као посебно насељених места на подручју ГО Звездара у смислу члана 2. став 3. одлуке о одржавању чистоће.

Звездарска скупштина усвојила је Решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама плана и програма пословања јавног предузећа спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2019. годину, са очекиваним остварењем плана и програма пословања у 2018. години и Решење о давању сагласности на одлуку о ценама услуга, закупа пословног простора и постављања реклама и издавања рекламног простора у јавном предузећу спортски центар „Олимп-Звездара“.

Звездарске одборнице и одборници усвојили су Одлуку о годишњем ликвидационом извештају ЈП „Пословни простор Звездара“ – у ликвидацији, за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године и поставили за заменицу општинске правобранитељке ГО Звездарa Мају Павловић.