Двадесет шеста седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, одржана је  у великој сали Општине Звездара, Булевар краља Александра 77.

 

Звездарска Скупштина је усвојила Одлуку о Консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2023. годину, Кадровски план Градске општине Звездара за 2024. годину, Одлуку о буџету  Градске општине Звездара за 2024.годину и Одлуку о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара“ у ликвидацији за период  01.01.2023. до 31.12.2023. године.

 

Звездарске одборнице и одборницу су усвојили и Одлуку о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара“ у ликвидацији за 2023. годину са стањем на дан 31.12.2023. године, Одлуку  о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора  и постављању реклама и издавање рекламног простора  у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп-Звездара“.

 

По скраћеном поступку Скупштина ГО Звездара је усвојила  Решење о именовању  радне групе за израду нацрта Одлуке о реорганизацији ЈП „СЦ „Олимп-Звездара“, Решење о престанку функције члану Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп -Звездара“ и Решење о именовању члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп Звездара“.