Дванаеста седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао заменик председника Скупштине ГО Звездара Горан Филиповић, одржана је данас на великој сцени Театра „Вук”, Булевар краља Александра 77а.

 

На седници су усвојене Одлука о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара“ у ликвидацији за 2021. годину, са стањем на дан 31.12.2021. године, Одлука о усвајању  годишњег Ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара“ у ликвидацији за период 01.01.2021.-31.12.2021. године и Одлука о изменама и допунама Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар ,,Олимп – Звездара“ Београд за 2022. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања у 2021. години.

 

Звездарске одборнице и одборници усвојили су Програма извођења потребних радова на уређењу и одржавању некатегорисаних путева и уређењу саобраћајних површина у оквиру стамбених блокова на подручју Градске општине Звездара за 2022. годину.

 

Скупштина Градске општине Звездара је, по скраћеном поступку, усвојила и Решење о измени и допуни Решења o именовању Тима за праћење, извештавање и евалуацију Локалног акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији Градске општине Звездара за период 2021-2023.