Седамнаеста седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, одржана је данас у Скупштинској сали Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77.

 

Звездарска Скупштина је утврдила престанак мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара Ивице Брадарића, због смрти, и потврдила мандат одборника Славка Шарића који је заменио одборника Брадарића.

 

Звездарске одборнице и одборници усвојили су Одлуку о обављању послова екстерне  ревизије Завршног рачуна буџета  Градске општине Звездара  за  2022. годину, Одлуку о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2023. годину, Одлуку о измени и допуни Одлуке о додели беби пакета новорођеној деци на територији Градске  општине Звездара и Одлуку о покретању поступка израде Програма гасификације  на делу територије Градске општине Звездара – насеља  Велики Мокри Луг, Мали Мокри Луг, Зелено брдо, Миријево и Звездарска шума.

 

На седници су усвојени и Извештај о реализацији Локалног акционог плана запошљавања Градске општине Звездара за период 2021-2023.– активности реализоване у 2022. години, Извештај о реализацији Програма за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника на територији Градске општине Звездара  за период 2021-2024. и о раду Савета за  миграције у Градској општини Звездара, Извештај о реализацији Плана развоја културе Градске општине Звездара 2021-2024.  за  активности реализоване у  2022. години, Извештај о  реализацији Програма унапређења социјалне заштите  ГО Звездара за период 2021-2023. – активности реализоване у  2022. години, Извештај о реализацији Акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији Градске општине Звездара  за период 2021 –  2023, за активности реализоване у 2022. години, Извештај о реализацији  Програма за младе 2022-2026. у 2022. години, Извештај о реализацији Акционог плана развоја заштите животне средине на територији  ГО Звездара за 2022. годину, Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове Градске општине Звездара за 2022. годину, Извештај о раду Штаба за ванредне  ситуације за територију Градске општине Звездара за 2022. годину, Извештај о  реализацији Плана јавног здравља за територију Градске општине Звездара за период 2021-2026.година за активности реализоване у 2022. години и Извештај о раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за период  01.01.-31.12.2022.године бр. 040 од 23.01.2023.године усвојен  одлуком Надзорног одбора ЈП СЦ „Олимп-Звездара“ бр. 060-4 од 30.01.2023. године.

 

По скраћеном поступку звездарска Скупштина је усвојила Решење о именовању Савета Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“, Решење о измени Решења о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара и Решење о измени Решења о избору чланова Већа Градске општине Звездара, као и Одлуку o формирању Комисије за имплементацију Стратешког плана развоја Градске општине Звездара 2021-2024. година.